Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

12 lutego w Łańcucie rusza kwalifikacja wojskowa

W naszym mieście kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w terminach: 12, 13, 14, 15 lutego 2018 r. (mężczyźni), 5 marca 2018 r. (kobiety).

Kwalifikacja przeprowadzana będzie w Bursie Szkolnej przy ul. Armii Krajowej 51D, a podlegają jej wszyscy mężczyźni oraz kobiety z kwalifikacjami przydatnymi do czynnej służby wojskowej w wieku od 19 lat do ukończenia w danym roku kalendarzowym 24 lat.

Wezwanie do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej odbywa się za pomocą wezwań imiennych. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane będą zawiadomić o tym wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Brak usprawiedliwienia może być powodem nałożenia grzywny lub przymusowego doprowadzenia młodego człowieka przez policję.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych od konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terminie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości ,
posiadaną dokumentację medyczną,
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

stawienie się przed burmistrzem miasta,
powiatową komisją lekarską
oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

Więcej informacji na ten temat na stronie Urzędu Miasta.