Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

22 mln zł na łańcucką Oranżerię i Ujeżdżalnię

Muzeum-Zamek w Łańcucie otrzyma dofinansowanie w kwocie 22 088 235,43 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

24 października 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o dofinansowaniu projektu z zakresu prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych, który obejmuje takie obiekty jak Oranżeria oraz Ujeżdżalnia. Dzięki temu łańcucki Zamek zyska nowe przestrzenie ekspozycyjne i edukacyjne, w których będą realizowane zajęcia o tematyce związanej z szeroko rozumianą tradycją i kulturą.

Oranżeria zyska m.in. słownik terminologiczny sztuk pięknych dla osób niewidzących i niedowidzących, a także słownik terminologiczny poświęcony sztuce ogrodowej. Główną atrakcją będzie umieszczenie atrapy balonu, nawiązującego do wyczynu Jana Potockiego – pierwszego Polaka, który z Blanchardem – znanym francuskim aeronautą, w końcu XVIII w. latał takim statkiem powietrznym nad Polami Mokotowskimi. Zwiedzający po wejściu do gondoli, będą mogli z niej zobaczyć film animowany, imitujący lot, przygotowany na podstawie zachowanych obrazów, grafik, projektów ogrodów, przedstawiający widok łańcuckiego parku z przełomu XVIII i XIX w.

fot. MZ Łańcut

W Oranżerii turyści zobaczą również replikę zamkowego Teatru (który znajduje się na Europejskim Szlaku Teatrów Historycznych), a także inne obiekty z Trasy Bałtyckiej, Cesarskiej, Nordyckiej czy Germańskiej i innych teatrów historycznych. W korytarzu piętra Oranżerii zostanie przedstawiona historia rodzin Pileckich i Stadnickich. W trzech osobnych salach powstaną miejsca poświęcone rodowi Lubomirskich, Księżnej Marszałkowej Lubomirskiej i Janowi Potockiemu, a także rodzinie Potockich. Ostatnie wnętrze będzie przeznaczone na realizację zajęć edukacyjnych. Ekspozycję wzbogacą prezentacje historyczne, zaprezentowane m.in. w formie mappingu.

W Ujeżdżalni będą zgromadzone wszystkie pojazdy, nie wchodzące w skład ścisłej kolekcji po Potockich, które zostały zakupione przez Muzeum po II Wojnie Światowej. Tu realizowane będą zajęcia związane np. z tematyką polowań, podróży, itp.

Źródło: www.zamki.res.pl

Zakończenie prac planowane jest na koniec 2020 roku.

***

Projekt pn. „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”, został złożony w ramach procedury konkursowej do VII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Inf. Muzeum-Zamek w Łańcucie