Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Bezpieczne ferie zimowe

Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe – czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Jedni ten okres spędzają beztrosko bawiąc się na śniegu, inni bardziej aktywnie na nartach, łyżwach czy sankach. Gwarancją udanego wypoczynku jest przede wszystkim umiejętność zatroszczenia się o zdrowie własne i najbliższych. Aby zminimalizować ryzyko najpopularniejszych niebezpieczeństw i aby czas zimowego wypoczynku dostarczał niezapomnianych wrażeń pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie informuje, że wszyscy organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zobowiązani są przedstawić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub miejsce zamieszkania organizatora zgłoszenie wypoczynku w wersji elektronicznej i papierowej nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, a dla półkolonii 14 dni.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie podkarpackim.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łańcucie