Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Dofinansowanie na montaż paneli fotowoltaicznych. Jeszcze trwa nabór wniosków

Od 11 września trwa nabór wniosków przystąpienia do projektu „Wsparcie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii  na terenie ROF – projekt parasolowy”. Przypomnijmy, że projekt przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – w tym m.in. Łańcuta i Gminy Łańcut. Dotyczy możliwości otrzymania dofinansowania dostawy, montażu, uruchomienia, a także konfiguracji paneli fotowoltaicznych o mocy 3 kW, nawet w 85%.

Instalacja fotowoltaiczna służy do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstw domowych przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego. Wykonanie zadań przewidzianych w projekcie ma przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych oraz spadku emisji zanieczyszczeń.

Nabór wniosków potrwa jeszcze do 20 października. Wnioski należy składać w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin (od mieszkańców Łańcuta wnioski przyjmowane są w Biurze Pozyskiwania Funduszy i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, I piętro, pok. 22).

Więcej informacji i niezbędne dokumenty na stronach Urzędu Miasta TUTAJ lub Urzędu Gminy Łańcut TUTAJ.