Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Dzieła Louis’a-Pierrea Anquetila wróciły do zamkowej Biblioteki

W dniu wczorajszym (14 marca) w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyła się uroczystość przekazania zabytkowych publikacji – ośmiu tomów dzieła Louis’a-Pierrea Anquetila pt. „Oeuvres historiques” (1791-1793), które do 1944 r. były częścią zamkowej Biblioteki. Następnie cześć zbiorów została wywieziona przez ostatniego ordynata Alfreda Potockiego do Wiednia, a stamtąd do Szwajcarii, po czym kolekcja została rozproszona.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu mecenasowi Przemysławowi J. Blochowi – prezesowi Fundacji Rodziny Blochów za odnalezienie, pozyskanie i przekazanie dzieła do Muzeum-Zamek w Łańcucie. Fundacja Rodziny Blochów aktywnie wspiera Muzeum w zabiegach o restytucję zbiorów pochodzących z zamkowej Biblioteki, rozproszonych podczas II wojny światowej.

W ostatnim okresie odnaleziono i przekazano do Biblioteki zamkowej książki: „Description de la ville de Milan et de ses environs” – publikację wydaną w Mediolanie w 1844 r. oraz pracę autorstwa Francois-Thomas Delbare „Histoire des Ministres Favoris”, opublikowaną w Paryżu w 1820 r. O ich pochodzeniu świadczą znaki proweniencyjne: ekslibris, pieczęć własnościowa oraz nalepka inwentarzowa.

Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Pana Ministra Jacka Czaputowicza z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jesteśmy wdzięczni także Panu Profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu za nieocenioną pomoc w pozyskaniu kolejnego zbioru bibliotecznego, o jaki wzbogaciło się Muzeum.

Inf. Muzeum-Zamek w Łańcucie
Fot. Tymon Markowski/MSZ