Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Dziś wchodzi w życie ważna zmiana w Kodeksie pracy. Rewolucja w umowach na czas określony!

W dniu dzisiejszym (22 listopada) zaczyna działać rewolucyjna zmiana w Kodeksie pracy. Oznacza to, że niektóre umowy o pracę zawarte na czas określony automatycznie przekształcą się w umowy stałe, czyli na czas nieokreślony.

Przypomnijmy, że 22 lutego 2016 r. w życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy. Wprowadzono wtedy zasadę jednego z przepisów, że łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony z danym pracodawcą nie może przekraczać 33 miesięcy. Dlatego też, osoba, która pracowała w danej firmie na podstawie umowy czy umów na czas określony, z mocy prawa powinna mieć już kontrakt przekształcony na czas nieokreślony.

Wyjątek stanowi zatrudnienie na zastępstwo, na okres kadencji, przy pracy dorywczej czy sezonowej, a także w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywnie przyczyny leżące po jego stronie. W tych przypadkach nie będzie obowiązywał ani limit 33 miesięcy ani 3 umów o pracę na czas określony – wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Należy też przypomnieć, że do okresu 33 miesięcy nie zalicza się umowy o pracę na czas próbny (maksymalnie 3 miesiące).

źródło: www.pixabay.com

Faktem jest, że pracodawca musi uzasadnić ewentualną decyzję o zwolnieniu pracownika. To nie wszystko, bo dodatkowo musi skonsultować ją także z organizacją związkową (o ile taka w danej firmie działa). Jeśli zwalniany pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy na czas określony, takie wymogi nie obowiązują.

Wprowadzone zmiany mają uchronić pracowników przed nadużyciami jakimi są: zawieranie wielu umów na czas określony lub przedłużanie umów na czas określony w nieskończoność przez pracodawców. Nadal ograniczona będzie liczba umów o pracę na czas określony z jednym pracodawcą. Zmiany przewidują, że co do zasady nie może być ich więcej niż trzy, czwarta będzie stawać się umową na czas nieokreślony – podaje MRPiPS.