Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

EME Aero kształci mechaników lotniczych w Zespole Szkół Nr 2 w Łańcucie

W Zespole Szkół Nr 2 w Łańcucie uczniowie rozpoczynają naukę na nowoutworzonym kierunku o profilu Technik Mechanik Lotniczy, który został objęty patronatem EME Aero.
EME Aero oraz powiat łańcucki działają na bazie porozumienia dotyczącego wzajemnej współpracy w ramach praktycznego kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku.
W ramach współpracy z EME Aero oraz Politechniką Rzeszowską, powiat łańcucki pozyskał ze środków unijnych 1,5 mln zł dofinansowania w ramach projektu poprawy jakości kształcenia zawodowego.

2 września w Zespole Szkół Nr 2 w Łańcucie odbyła się oficjalna inauguracja roku szkolnego dla nowopowstałego profilu Technik Mechanik Lotniczy, nad którym patronat objęła firma EME Aero – spółka specjalizująca się w serwisowaniu najnowszej generacji silników lotniczych. Otwarcie kierunku to wynik współpracy w zakresie szkolnictwa zawodowego, którą spółka podjęła podpisała z powiatem łańcuckim na początku bieżącego roku.

W tym uroczystym dniu z uczniami spotkała się Dyrektor Personalny EME Aero – Aleksandra Szafraniec. Oficjalna inauguracja roku szkolnego to początek projektu, który opiera się na praktycznym przygotowaniu do zawodu Technika Mechanika Lotniczego. Uczniowie mogą liczyć na specjalnie opracowany program nauczania obejmujący zarówno szkolenie merytoryczne, w tym m.in. dostosowany do potrzeb branży program nauczania języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa technicznego, jak i praktyczne, którego podstawą będą zajęcia w zmodernizowanym i dostosowanym do potrzeb kierunku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz praktyki w Centrum Szkoleniowym EME Aero w Jasionce.

W projekt zaangażowany jest Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego, które w ramach współpracy, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu unijnemu, będzie dostosowywało swoje zaplecze na potrzeby wspólnych działań.

Podjęta współpraca to odpowiedź na narastającą potrzebę kształcenia praktycznego młodego pokolenia, które zasili w przyszłości także naszą spółkę. Jako firma oferująca kompleksowe szkolenie pracownikom na każdym etapie doświadczenia zawodowego, jesteśmy świadomi, że ogromną wartością jest inwestowanie w nauczanie kierunkowe osób, których umiejętności mogą za kilka lat stanowić o sile naszego zespołu – mówi Aleksandra Szafraniec, Dyrektor Personalny EME Aero. Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby w regionie powstał nowy ośrodek kształcenia lotniczego. Będzie to odpowiedź na aktualne, rosnące potrzeby branży. Ze swojej strony będziemy wspierać uczniów nie tylko merytorycznie, poprzez wykłady i prelekcje, ale również poprzez organizowane wizyty w naszym zakładzie w ramach zajęć praktycznych. Mamy nadzieję, że profil Technik Mechanik Lotniczy będzie cieszył się wśród uczniów coraz większym zainteresowaniem, a rodzice obdarzą nas zaufaniem i wesprą nas w budowaniu atrakcyjnej kariery w branży lotniczej dla swoich dzieci – dodaje.

Prawie od roku EME Aero prowadzi własne Centrum Szkoleniowe w Jasionce, w którym kształci pracowników od podstaw, zgodnie ze światowymi standardami. W przyszłości w tym samym Centrum swoje praktyki będą odbywać uczniowie klas o profilu Technik Mechanik Lotniczy.

Zaangażowanie przedsiębiorców w kształcenie praktyczne młodzieży to niezwykła szansa dla uczniów na zdobycie umiejętności odpowiadających realnym potrzebom branży, a tym samym na trafne zaplanowanie swojej kariery zawodowej już na etapie szkoły średniej. Takie tendencje i modele kształcenia dobrze sprawdzają się na rynkach zagranicznych – mówi Bogusław Blajer, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Łańcucie. Dodatkowo cieszymy się, że w ramach tej współpracy będziemy mogli pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1,5 mln zł w ramach projektu poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego na nowym kierunku: technik mechanik lotniczy. Środki te pozwolą nam na przygotowanie i dostosowanie zaplecza praktycznego oraz przeszkolenie nauczycieli i przygotowanie ich pod nowy, wypracowany wspólnie z firmą EME Aero program nauczania na tym kierunku – dodał B. Blajer.

EME Aero planuje rozpoczęcie działalności operacyjnej na początku 2020 roku. W firmie pracuje obecnie 240 osób. Docelowo zatrudnionych będzie ponad 1000 pracowników. Spółka prowadzi aktywnie szkolenia w swoim Centrum Szkoleniowym w Jasionce, w którym przyszli mechanicy nauczą się zawodu, a uczniowie szkół objętych współpracą z powiatem łańcuckim będą mogli poszerzać swoją wiedzę.

Fot. EME Aero