Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Łańcuta

Urząd Miasta informuje, iż Gmina Miasto Łańcut planuje pozyskać zewnętrzne środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację inwestycji proekologicznych – instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca. Instalacje te umożliwiają produkcję prądu na własne potrzeby poprzez zamontowanie ogniw fotowoltaicznych (podobnych do kolektorów słonecznych) na dachach budynków mieszkalnych/ gospodarczych lub gruncie. 

Wszystkich, którzy są zainteresowani montażem owych instalacji na własny użytek zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety w terminie do dnia 31.05.2016 r. Wypełnioną oraz podpisaną ankietę należy:

  • dostarczyć do Urzędu Miasta Łańcuta, pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, Biuro Obsługi Klienta
    lub
  • przesłać drogą pocztową na adres: Urzędu Miasta Łańcuta, pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut
    lub

Uwaga! Ankieta ma na celu weryfikację ewentualnego zakresu rzeczowego i finansowego do przygotowania projektu i wysondowanie rzeczywistego zainteresowania mieszkańców montażem ogniw fotowoltaicznych. Samo złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji ani udziału w projekcie, na kolejnym etapie prac przygotowawczych zainteresowane osoby zostaną zobligowane do złożenia pisemnych deklaracji udziału w projekcie. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania środków finansowych w ramach RPO WP 2014-2020.

Ankieta do pobrania

fotowoltaika-ankieta1 fotowoltaika-ankieta2