Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Jak sobie radzić z przemocą w rodzinie? Gdzie szukać pomocy?

Zjawisko przemocy jest jednym z podstawowych zagrożeń dla rodziny, jak i poszczególnych ich członków. Często ofiary cierpią w milczeniu całymi latam. Nie wstydźmy się szukać pomocy. Zareagujmy nim będzie za późno.

 

Zgodnie z zadaniami zawartymi w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” opracowany został aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Na terenie powiatu łańcuckiego są to następujące instytucje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie
ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut
e-mail: mops@mopslancut.pl
Pomoc psychologiczna, prawna.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie
ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut
17 225 80 28
e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl
Porady prawne, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, pomoc doradcza i informacyjna.

Urząd Gminy Łańcut
ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
17 225 66 57
e-mail: gkrpa@gminalancut.pl
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie
ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut
17 225 69 69, 17 225 80 28
e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl