Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Komunikat dla przedsiębiorców

W związku z ciężką sytuacją wielu Przedsiębiorców, wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, Miasto Łańcut informuje, że należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Miasto Łańcut i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego mogą być odraczane lub rozkładane na raty, bez naliczania odsetek za zwłokę.
W tym celu zainteresowanych łańcuckich Przedsiębiorców posiadających umowy z Miastem Łańcut (najem, dzierżawa, czynsz) zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Finansowym Urzędu Miasta Łańcuta, tel.: 17 249 04 36.
Zwracamy się z apelem do innych podmiotów o zrozumienie tej nadzwyczajnej sytuacji i wyjście naprzeciw potrzebom łańcuckich Przedsiębiorców, poprzez zastosowanie podobnych jak Miasto Łańcut mechanizmów.

Rafał Kumek, Burmistrz Miasta Łańcuta