Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Konkursy, koncerty, festyn z okazji dnia dziecka – czyli Przedszkolada 2018

Miejski Dom Kultury w Łańcucie informuje, że w dniach od 23.05. do 03.06. 2018 r. organizuje XXXIX Przedszkoladę 2018.

W ramach tej imprezy zostaną zorganizowane konkursy:

– plastyczny „ Mały Polak” (23.05.2018. godz. 9:30) – ilustracja do wiersza „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy
– recytatorski „Tobie Mamo” (28.05. 2018 godz. 9:30)
–  piosenki dziecięcej „Świerszczykowe  Nutki”  (29.05.2018. godz. 9:30)
–  taneczny „Taneczne Harce” (30.05. 2018. godz. 9:30)

Do konkursów: recytatorskiego i piosenki dziecięcej każde Przedszkole zgłasza po 3 dzieci.

Powołane przez organizatora jury dokona oceny prezentacji uwzględniając:

– dobór repertuaru
– interpretację
– ogólny wyraz artystyczny

Do konkursu plastycznego każde Przedszkole zgłasza 3 dzieci. Organizator zapewnia materiały plastyczne.

Kryteria oceny:

– kompozycja
– kolorystyka
– wyobraźnia twórcza

Konkurs taneczny:

Do konkursu każde Przedszkole  może zgłosić: duet lub zespół taneczny (od 7 osób). Zespoły prezentują się w dowolnej technice tanecznej (taniec ludowy, towarzyski, estradowy, itp.)

Kryteria oceny:

– dobór repertuaru
– technika wykonania
– opracowanie choreograficzne
– dobór muzyki
– dobór kostiumów

Zgłoszenia do udziału w konkursach prosimy przesyłać mailowo (mdklancut@wp.pl) lub osobiście w sekretariacie MDK przy ul. Dominikańskiej 1 – ( instr. odpowiedzialny – Aurelia Piekło) do dnia 23.05. 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w w/w konkursach.

Prosimy także o dostarczenie do dnia 20.05. 2018 r. wybranych przez Państwa 5 sztuk prac plastycznych wykonanych przez dzieci. Prace te będą prezentowane na wystawie zorganizowanej w ramach  XXXIX Przedszkolady.

Jednocześnie informujemy, że w związku z remontem MDK wszystkie konkursy odbywać się będą w budynku PTTK przy ul Dominikańskiej 1. Sala widowiskowa, którą obecnie dysponujemy ogranicza nam liczebność widzów do 60 osób. Dlatego też prosimy o wcześniejsze zgłoszenie liczby osób wyrażających chęć uczestnictwa w tych wydarzeniach. Imprezę zakończy festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany na łańcuckich plantach w dniu 03.06.2018 r. Szczegółowe informacje znajdą się na afiszach imprezy.

Laureatów konkursów: tanecznego i piosenki dziecięcej  zapraszamy do zaprezentowania się na scenie plenerowej podczas festynu.

inf. Miejski Dom Kultury w Łańcucie