Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Kwalifikacja wojskowa w powiecie łańcuckim

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku w sprawie prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1981), w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. będzie trwała kwalifikacja wojskowa na terenie Polski, która służy sprawdzeniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służy wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

W powiecie łańcuckim kwalifikacja wojskowa odbędzie się 06.02.2020-06.03.2020 w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie, (Bursa Szkolna) przy ul. Armii Krajowej 51 D.

Poniżej przedstawiony jest plan pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łańcucie, w którym znajdują się informacje o terminach stawiennictwa osób z poszczególnych gmin:

Gmina Łańcut – 10, 11, 12, 13, 14 lutego 2020 r.
Miasto Łańcut – 17, 18, 19, 20 lutego 2020 r.
Gmina Białobrzegi – 21 i 24 lutego 2020 r.
Gmina Czarna – 25 i 26 lutego 2020 r.
Gmina Żołynia – 27 i 28 lutego 2020 r.
Gmina Rakszawa – 2 i 3 marca 2020 r.
Gmina Markowa – 4 i 5 marca 2020 r.

W dniu 6 marca 2020 r. do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

Obowiązek przyjścia mają:

  1. Mężczyźni urodzeni w 2001 roku,
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie mają ustalonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. Osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

– otrzymały kategorię B zostając tym samym uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej i okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej

– otrzymały kategorię B zostając tym samym uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej i okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed upływem okresu kwalifikacji wojskowej w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej

  1. Kobiety urodzone w latach 1996-2001, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety uczące się, aby uzyskać te kwalifikacje, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944).
  2. Osoby w wieku co najmniej 18 lat, które do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają uregulowanego stosunku do służby wojskowej.
fot. arch. TV Łańcut

 

Osoba, która uczestniczy w kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy ma obowiązek zabrać ze sobą i pokazać komisji:

– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
– aktualne zdjęcie w wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
– dokumentację medyczną w przypadku gdy są osobami chorymi lub niepełnosprawnymi,
– dokumenty będące dowodem posiadanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych albo zaświadczenie o kontynuacji nauki.

W przypadku niemożliwości osobistego stawienia się przed komisją z powodu choroby lub niepełnosprawności rodzic lub opiekun prawny przynosi wymagane dokumenty w imieniu nieobecnego.

Osoba, która uczestniczy w kwalifikacji wojskowej po raz kolejny ma obowiązek zabrać ze sobą i pokazać komisji:
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
– dokumentację medyczną zawierającą informacje o zmianach w stanie zdrowia oraz wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy.
– książeczkę wojskową.

Więcej informacji TUTAJ.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Łańcucie