Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Łańcucka biblioteka jedną z najlepiej prowadzonych

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie zajęła 24. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu najlepiej prowadzonych bibliotek. W rankingu uwzględniono 650 placówek. MBP Łańcut zdobyła 246,08 punktów – dla porównania – biblioteka w Jarocinie, która zajęła 1. miejsce, uzyskała 298,08 punktów. W województwie podkarpackim natomiast MBP zajmuje miejsce 2. (I miejsce Biblioteka w Cieszanowie 251,93 pkt, II miejsce Biblioteka w Łańcucie 246,08 pkt, III miejsce Biblioteka w Jaśle 235,68 pkt).

fot. arch. TV Łańcut

W tym roku odbyła się już 7. edycja Rankingu Bibliotek. Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” nagradzają samorządy za ich zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi. Organizatorom przyświeca idea, aby poprzez dobrze działającą bibliotekę, wszyscy mieszkańcy otrzymali łatwy i całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a więc wiedzy, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury.
Przygotowując ranking rozesłano ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast w Polsce (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). Uzyskano blisko 650 odpowiedzi. Oceniano m.in. powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, zatrudnienie w placówce, liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu ostatnich dziesięciu lat jako procent całego zbioru i zakup nowych książek. Punktowane były także ilość tytułów prasy dostępnej dla czytelników, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było również uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie. Przy opracowaniu rankingu, oprócz odpowiedzi z ankiet wykorzystano dane z Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej o rankingu i  pełna lista bibliotek 2017 dostępna na stronie TUTAJ.