Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Łańcuckie boiska ponownie czynne

Od dziś 4 maja, w ramach II etapu odmrażania gospodarki, przywrócona zostaje do użytku w naszym kraju, część infrastruktury sportowej.

Obiektami dopuszczonymi do użycia będą:
 boisko Orlik, ul. Armii Krajowej
 boisko wielofunkcyjne, ul. Armii Krajowej
 stadion piłkarski, ul. Traugutta
 kort tenisowy, ul. Armii Krajowej

Tymczasowy regulamin korzystania z boisk ORLIK 2012 obowiązujący od 04.05.2020: 

👉 pracownik MOSiR weryfikuje liczbę osób korzystających w tym samym czasie z boisk ORLIK 2012,
👉 na boisku orlik może przebywać maksymalnie w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystający z tego boiska, z wyłączeniem ich obsługi,
👉 na boisku wielofunkcyjnym może przebywać maksymalnie w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystający z tego boiska, z wyłączeniem ich obsługi (stan na 03.05.2020)
👉 dezynfekcja rąk przed i po treningu (stolik z płynem przy wejściu na boisko)
👉 odległość między zawodnikami i trenerem powinna wynosić min 2 metry
👉 brak dostępu do szatni na obiekcie (z domu na trening, z treningu do domu).
👉 początek treningów o pełnych godzinach
👉 zawodnik przyjeżdża nie wcześniej niż 5 min przed treningiem, zaraz po treningu opuszcza teren obiektu. Tak żeby zawodnicy z dwóch grup nie mieli ze sobą kontaktu.
👉 zawodnik przyjeżdża na trening obowiązkowo w masce, w trakcie treningu zdejmuje ją, ale po zajęciach obowiązkowo po zdezynfekowaniu rąk zakłada na twarz.
👉 brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
👉 korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
👉 obowiązuje 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem treningu/gry a użyciem orlika/boiska przez kolejnych zawodników, który powinien zostać wykorzystany na dezynfekcję ławek, sprzętu i bezkontaktową wymianę zawodników
👉 możliwa jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna lub bezpośrednio u instruktorów sportu

Tymczasowy regulamin korzystania z kortu tenisowego na stronie MOSiR: http://mosir-lancut.pl/asp/pl_start.asp…

fot. MOSiR Łańcut