Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Muzeum Polaków Ratujących Żydów

Wzorem lat ubiegłych Muzeum Polaków Ratujących Żydów zaprasza do wspólnego upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W tegorocznym programie Muzeum Polaków Ratujących Żydów przewidziane jest seminarium edukacyjne „Współczesna pamięć o Zagładzie Żydów polskich”, które odbędzie się 24 stycznia br., a także objazd studyjny „Markowa. Szlak pamięci o Zagładzie”, bezpłatne zwiedzanie ekspozycji stałej, oraz upamiętnienie ofiar Holokaustu poprzez złożenie kwiatów na cmentarzu w Jagielle-Niechciałkach i na tzw. „Okopie” w dniu 27 stycznia br.

Program:

24 stycznia 2020 roku, 10:00 – 16:00

Seminarium edukacyjne „Współczesna pamięć o Zagładzie Żydów polskich”

Podczas seminarium omówione zostaną scenariusze zajęć pochodzące z Teki edukacyjnej „75 lat po ‚Aktion Reinhardt’ – współczesna pamięć o Zagładzie Żydów polskich”, inspirowane lokalnymi historiami, a także propozycje zajęć o charakterze uniwersalnym. Celem seminarium jest zaprezentowanie metodyki oraz materiałów archiwalnych stanowiących gotowe pomysły oraz punkt wyjścia do tworzenia autorskich tematów zajęć.

Zajęcia poprowadzą pracownicy Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

27 stycznia 2020 roku, 10:00 – 16:00

Objazd studyjny „Markowa. Szlak pamięci o Zagładzie”

Podczas objazdu uczestnicy dowiedzą się o historii relacji polsko-żydowskich w Markowej i okolicy, o czasach okupacji niemieckiej w tym rejonie, a także, zgodnie z tematem głównym Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, o polskiej ludności, która niosła pomoc przedstawicielom żydowskiej społeczności.

„Markowa. Szlak pamięci o Zagładzie” jest autorskim projektem realizowanym przez pracowników Muzeum Polaków Ratujących Żydów.

Zwiedzanie ekspozycji stałej

Wystawa stała w Muzeum prezentuje historię Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu podczas II wojny światowej. Na ekspozycji poruszono takie zagadnienia jak: Polacy i Żydzi przed 1939 rokiem na terenie Podkarpacia, mieszkańcy Podkarpacia w okresie okupacji niemieckiej, Polacy ratujący Żydów, kryjówki i schronienia, Polacy zamordowani za pomoc Żydom, a także Rodzina Ulmów oraz czasy powojenne. Treści zobrazowane są poprzez materiały archiwalne, jak druki, fotografie, notacje, filmy dokumentalne. Centralnym miejscem sali wystawienniczej jest symbolicznie przedstawiony dom rodziny Ulmów, których tragiczna historia dała asumpt do utworzenia Muzeum.

Upamiętnienie ofiar Holokaustu

Złożenie kwiatów na cmentarzu w Jagielle-Niechciałkach oraz na tzw. „Okopie”.


Na seminarium edukacyjne oraz objazd studyjny obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na seminarium: sekretariat@muzeumulmów.pl

Zapisy na objazd: +48 17 224 10 15 (dla grup zorganizowanych; organizator nie zapewnia transportu; czas trwania jednego objazdu od 1 godz. do 2 godz.).

Szczegółowe informacje: muzeumulmow.pl, Aktualności