Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

„Na schodach” – czyli III Konfrontacje Młodzieżowych Zespołów Muzycznych

ORGANIZATOR
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE
STOWARZYSZENIE PIRATES OF ROADS ŁAŃCUT
PATRONAT HONOROWY BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA 

REGULAMIN

III KONFRONTACJI MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH  “NA SCHODACH” – ŁAŃCUT 2018 

 1. „Na schodach” jest przeglądem o charakterze konfrontacji.
 2. Impreza odbędzie się na placu MOSiR w Łańcucie ul. Armii Krajowej 57, w dniu 25 maja o godz. 17:00.
 3. Zespoły reprezentuje kierownik zespołu lub dorosły opiekun w przypadku, kiedy muzykami w zespole są osoby niepełnoletnie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konfrontacjach jest przesłanie karty zgłoszenia oraz demo zespołu w formacie mp3 w terminie do 16 maja 2018 na adres e-mail: mdklancut@wp.pl. O zakwalifikowaniu do przeglądu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.
 5. Prezentacja zespołu nie może przekraczać  30 min. łącznie z zainstalowaniem się zespołu na scenie.
 6. Organizatorzy zapewniają następujący sprzęt nagłaśniający: tzw. przody, przewody, mikrofony, zestaw perkusyjny z możliwością wymiany werbla, stopy i blach.   
 7. Nagłośnienie pod instrumenty we własnym zakresie.
 8. Prezentacja zespołów nie może zawierać wulgaryzmów i zachowania obscenicznego, a także obrażać uczuć religijnych.
 9. MDK nie pokrywa kosztów dojazdu zespołów uczestniczących w konfrontacjach.
 10. Prosimy o przyjazd grup na 3 godz. przed rozpoczęciem prezentacji.
 11. Próby zespołów na scenie z nagłośnieniem od 15:00 do 16:30 (kolejność wg. zgłoszeń w dniu koncertu). Rozpoczęcie prezentacji zaplanowano o godzinie 17:00.
 12. Każdy zespół biorący udział w konfrontacjach otrzyma pamiątkowy dyplom oraz metalowe logo „Na schodach”.
 13. Organizatorzy imprezy postanowili przyznać Nagrodę Grand Prix dla najlepszego zespołu III Konfrontacji MZM.
 14. Uwaga! Zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.nr. 133/97 poz. 883, każdy uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie oraz wykorzystywanie przez organizatora zarejestrowanego materiału i zdjęć z konfrontacji. Udział w konfrontacjach jest równoznaczny z akceptacją treści w/w ustawy i przestrzeganiem regulaminu III Konfrontacji Młodzieżowych Zespołów Muzycznych „Na schodach” Łańcut 2018.
 15. Informacje dodatkowe:
  – sekretariat MDK w  Łańcucie
  – tel. (017) 225 22 94
  – e-mail:  mdklancut@wp.pl
  www.mdk-lancut.pl
  – fb: Miejski Dom Kultury w Łańcucie.