Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Nieodpłatna Pomoc Prawna – lista jednostek

Przedwczoraj na stronie internetowej łańcuckiego Urzędu Miasta podano najnowszą i najbardziej aktualną Listę Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Łańcuckiego sporządzoną przez Starostę Łańcuckiego zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelski oraz edukacji prawnej. Znajduje się na stronie: http://www.lancut.pl/asp/pliki/.miniaturki/2020_01.10_ez_lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa_.pdf

Na nieodpłatną pomoc prawną składa się: podanie informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz posiadanych prawach i obowiązkach, a w przypadku gdy toczy się postępowanie przygotowawcze, administracyjne lub sądowo-administracyjne poinformowanie o prawach i obowiązkach w związku z tym, wyjaśnienie jak rozwiązać problem prawny, przygotowanie projektu pism w tych sprawach, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, przygotowanie projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnego rodzaju postępowaniach.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej nie są udzielane porady i pomoc związana z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Z  bezpłatnych porad mogą skorzystać tylko osoby, których nie stać na odpłatne konsultacje prawne i które złożą stosowne oświadczenie.

Termin wizyty można ustalić osobiście w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie, w budynku C, w pokoju 51 (ul. Piłsudskiego 9). Można również zadzwonić na numer telefonu: 17 224 35 45 w dni robocze pn-pt w godz. 7:00-15:00 w celu umówienia się na konsultację lub napisać w tej sprawie na adres e-mailowy: npp@powiatlancut.pl. Informacje W sprawie wyznaczenia terminu spotkania są udzielane telefonicznie przez punkty NPP w gminach: Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia, żeby je uzyskać należy zadzwonić pod nr tel.: 730 312 959.

Tekst: J. Rejman
Źródło: UM Łańcut

grafika: UM Łańcut