Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Od 1 lipca będzie można składać wnioski do programu „Dobry start”

„Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wnioski można składać  już od 1 lipca drogą elektroniczną, natomiast drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia br. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Wsparcie jest niezależne od posiadanego dochodu. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Szczegółowe informacje na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.