Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Ofiary przemocy w rodzinie – gdzie mogą szukać pomocy?

Czym jest przemoc w rodzinie?

To nie tylko znęcanie się fizyczne nad członkiem rodziny, wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne, ale także dręczenie psychiczne. Sprawca przemocy domowej, wykorzystując swoją przewagę nad ofiarą, próbuje ją zdominować, zastraszyć, poniżyć i wymusić na niej określone zachowania. Ofiary przemocy często cierpią w milczeniu i wstydzą się szukać pomocy. Miesiące upokorzeń, czasami nawet i lata zmieniają u ofiary postrzeganie samej/samego siebie, ofiara zaczyna stopniowo przejmować taki obraz własnej osoby, jaki wmawia jej oprawca. To ostatni sygnał zwrócenia się o pomoc do instytucji.

Na terenie powiatu łańcuckiego są to następujące instytucje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie
ul. Piłsudskiego 9
37-100 Łańcut
mops-lancut@onet.pl 
Pomoc psychologiczna, prawna. 
psycholog: I i III środa miesiąca od 15:00 do 16:30,
prawnik: II i IV środa miesiąca od 15:00 do 16:30.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie
ul. Piłsudskiego 70/5
37-100 Łańcut
Tel. 17 225 80 28
pcprwlancut@poczta.onet.pl
Dyżury w godzinach pracy PCPR oraz w środy do 18:30 w siedzibie jednostki.
Porady prawne, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, pomoc doradcza i informacyjna.

Urząd Gminy Łańcut 
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
Tel. 17 225 66 57
gkrpa@gminalancut.pl
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.
Poniedziałki od 15:15 do 17:15.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 
ul. Piłsudskiego 70/5
37-100 Łańcut
Tel. 17 225 69 69, 17 225 80 28
e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl