Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Ogólnopolska akcja propagująca transplantologię z udziałem łańcuckiej młodzieży

Mamy dar uzdrawiania… to hasło ogólnopolskiej akcji propagującej transplantologię. W gronie 15 szkół z województwa podkarpackiego znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie. W ciągu najbliższych miesięcy łańcucka młodzież będzie się angażować nie tylko na terenie Łańcuta, ale i całego powiatu, w działania edukacyjne dotyczące transplantologii narządów oraz podpisywania oświadczeń woli w ramach dziesiątej edycji kampanii Drugie Życie – Transplantacje.

Działania młodzieży będą polegały na zachęcaniu do wsparcia kampanii mieszkańców poprzez spotkania z lekarzami transplantologii, pacjentami, prawnikami i osobami duchownymi, projekcje filmowe i akcje społeczne.

W naszym środowisku będzie promowana idea transplantacji oraz honorowego krwiodawstwa i rejestracji w banku dawców komórek macierzystych – szpiku. Poprzez te działania chcemy dać chorym najcenniejszy dar – szansę by żyć – informują uczniowie.

18 stycznia w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół, w którym uczestniczyła również łańcucka młodzież z ZS nr 2. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących przeszczepu narządów, aspektów etyczno-prawnych oraz świadectw osób po przeszczepach.

Inf., fot. Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie