Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Podkarpaccy terytorialsi zorganizowali „walk thru” w Jarosławiu

3. Podkarpacka Brygada OT po raz kolejny zorganizowała w Jarosławiu mobilny punkt poboru wymazów metodą „walk-thru”. Wymazy wykonywane są pracownikom Zakładów Mięsnych „Sokołów” w Jarosławiu. Punkt pobierania wymazów zorganizowano na wniosek dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

15.07.2020 – Jaroslaw
3 PBOT
Zaklady miesne w Jaroslawiu
Pobieranie wymazow
Fot. DWOT

Punkt „walk thru” przy Zakładach Mięsnych „Sokołów” w Jarosławiu funkcjonował od 14 do 16 lipca. Próbki do badań genetycznych na obecność koronawirusa były pobierane bezpłatnie od pacjentów w godzinach od 12.00 do 15.00. Wymazy wykonywali żołnierze 3.Podkarpackiej Brygady OT, którym wsparcia udzielali podhalańczycy. W ciągu trzech dni medycy pobrali ponad 750 próbek.

W ubiegły piątek i sobotę podkarpaccy terytorialsi również zorganizowali mobilny punkt poboru wymazów od pracowników Zakładów Mięsnych „Sokołów” w Jarosławiu. Zastosowano wówczas metodę „drive thru” – bez wysiadania z pojazdu. Żołnierze 3. PBOT w ciągu dwóch dni pobrali 195.

15.07.2020 – Jaroslaw
3 PBOT
Zaklady miesne w Jaroslawiu
Pobieranie wymazow
Fot. DWOT

Utrzymywany przez 3. Podkarpacką Brygadę OT w gotowości mobilny punkt do poboru wymazów to element rejonu badań składający się z pięciu stref: oczekiwania, ewidencji, pobierania materiału do badań, odpoczynku i dekontaminacji. Aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem do pobierania wymazów oraz obsady stanowisk grupy wymazowej delegujemy wyselekcjonowanych i przeszkolonych żołnierzy. Nie mogą mieć więcej niż 45 lat, muszą być zdrowi, nie mogą chorować na choroby przewlekłe oraz nie mogli przebywać w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia. Dodatkowe wsparcie przy organizacji mobilnego punktu poboru wymazów 3. PBOT otrzymała od współpracujących z nami podhalańczyków – podkreśla płk Dariusz Słota dowódca podkarpackich terytorialsów.

Pobieranie wymazów, w tym metodą „drive-thru” i „walk thru”, stało się jednym z głównych zadań WOT w ramach prowadzonej od blisko pięciu miesięcy a zakończonej operacji „Odporna Wiosna” i obecnie wykonywanej akcji „Trwała Odporność. Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej.

15.07.2020 – Jaroslaw
3 PBOT
Zaklady miesne w Jaroslawiu
Pobieranie wymazow
Fot. DWOT

****

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej na wniosek wojewody podkarpackiej deleguje od początku kwietnia cztery zespoły medyczne do wsparcia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Żołnierze pobierają wymazy mobilnie w domach osób przebywających w kwarantannie, podopiecznych i personelu DPS oraz pracowników placówek medycznych. W sumie do tej pory pobrano blisko 5500 wymazów. Ponadto trzy zespoły medyczne z Podkarpacia na okres 4 tygodni włączyło się do działania na terenie województwa śląskiego wspierając 13. ŚBOT. Dziennie jeden zespół pobierał blisko 200 wymazów metodą „drive thru”.

zdj. 3.PBOT