Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Podkarpacki indeks jakości powietrza

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zmodernizował krótkoterminową prognozę stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim.
Teraz system podkarpackiego indeksu powietrza wykonuje obliczenia na potrzeby krótkookresowych prognoz stężeń zanieczyszczeń z uwzględnieniem dwóch skali obliczeniowych dla województwa i 51 miast Podkarpacia, w tym Miasta Łańcut.

Prognoza dla miast prezentowana jest zarówno w postaci indeksu jakości powietrza, jak również bardziej szczegółowo w postaci map poszczególnych zanieczyszczeń wraz z ich klasyfikacją (pył zwieszony PM 10 i PM 2,5, ozon, ditlenek azotu oraz ditlenek siarki). Tego typu system może okazać się szczególnie pomocny dla osób w podeszłym wieku, dzieci oraz osób ze schorzeniami układu krwionośnego lub oddechowego w okresie jesienno-zimowym, gdy stan powietrza ulega znacznemu pogorszeniu.

Link podany poniżej pozwoli zapoznać się z prognozą stanu jakości powietrza:
http://www.powietrze.podkarpackie.pl/

źródło: http://www.powietrze.podkarpackie.pl