Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

„Pomóżmy Bohaterom” – Świąteczna paczka dla Kombatantów z Podkarpacia

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego wspólnie z żołnierzami 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” dołączyli do akcji  Pomóżmy Bohaterom”Świąteczna paczka dla Kombatantów. Akcja, dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, koordynowana jest przez Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego wraz z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego​ i Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Akcja polega na przekazaniu paczek świątecznych dla Kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego z NSZ, AK, WiN. Jej celem jest wzmocnienie więzi młodych pokoleń Polaków
z Bohaterami walk o niepodległość, walczącym przeciwko okupantowi niemieckiemu i sowieckiemu. Dzięki tej akcji 50 kombatantów Armii Krajowej z terenu Podkarpackiego otrzyma paczki zawierające produkty żywnościowe, chemie domową i najważniejsze – kartki świąteczne od najmłodszych Polaków.

W świątecznym okresie Bożego Narodzenia członkowie ŚZŻAK Okręgu Podkarpackiego wraz z żołnierzami 3.PBOT odwiedzą weteranów Armii Krajowej z terenu Podkarpacia ze świątecznymi życzeniami i „Paczkami dla Bohatera” oraz kartkami świątecznymi, przygotowywanymi przez uczniów szkół współpracujących z ŚZŻAK Okręgu Podkarpackiego.

W ramach tak szczytnej akcji 20 grudnia br. o godz. 11:00 w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie odbędzie się uroczyste wręczenie paczek weteranom i żołnierzom AK. W spotkaniu opłatkowym udział wezmą kpt. w st. spocz. Julian Pawełek, Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, Emilia Koryl Dyrektor DPS oraz płk Dariusz Słota Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z żołnierzami.

Podjęcie inicjatywy Pomóżmy Bohaterom”Świąteczna paczka dla Kombatantów i odwiedziny u weteranów Armii Krajowej są wyrazem szacunku i uznania dla ich postawy patriotycznej, odwagi i heroicznej walki, niejednokrotnie z narażeniem życia oraz poświęcenia dla niepodległości Ojczyzny. Bardzo cieszymy się za podjęcie tej wspólnej akcji, która jest żywą lekcją patriotyzmu, poczucia dumy i wspólnoty narodowej. Akcja „Pomóżmy Bohaterom” to nie tylko wypełnienie obowiązku pamięci wobec ostatnich żyjących żołnierzy Armii Krajowej, ale przede wszystkim zachętą dla innych, aby pamiętać o Polskich Bohaterach II wojny światowej – podkreśla – kpt. w st. spocz. Julian Pawełek, Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK.

***

Armia Krajowa i Wojska Obrony Terytorialnej to dwie formacje, które dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji Armii Krajowej przez Wojska Obrony Terytorialnej, wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze. Obecnie można odnaleźć wiele wspólnych płaszczyzn funkcjonowania tych dwóch organizacji, a WOT z dumą kultywuje przyjęte w 2017 roku tradycje AK.

Fot. Paulina Lęcznar