Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Postępy prac na obwodnicy Łańcuta

Pomimo obowiązującej przerwy zimowej, która trwa na kontraktach od 15 grudnia do 15 marca, wykonawca realizujący rozbudowę DK94 Łańcut – Głuchów wykorzystuje dobrą pogodę i prowadzi roboty zasadnicze w zakresie, w jakim pozwalają na to warunki atmosferyczne.

Na budowie tzw.  obwodnicy Łańcuta, prace prowadzone są na całym odcinku i we wszystkich branżach, w tym m.in. wykonywane są nasypy, wykopy, warstwa mrozoochronna oraz podbudowa pomocnicza.

W zakresie branży mostowej trwają prace na moście na rzecze Sawa:

  • Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego w obudowie z elementów drobnowymiarowych
  • Zasypywanie wykopów w obrębie ław fundamentowych
  • Wykonywanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej „na zimno”

Na budowie trwa także m.in. montaż wpustów kanalizacji deszczowej, wykonywanie zasypki gazociągu w/c DN 400 czy też spawanie i montaż rur gazociągu w/c DN 400.

Wcześniej, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, w ramach robót przygotowawczych wykonano:

– usunięcia drzew i krzewów  wraz z porządkowaniem terenu,
– zdjęcia warstwy humusu,
– rozbiórki nawierzchni,
– roboty związane z  przełożeniem ruchu –  przygotowanie terenu pod objazdy,
– przygotowanie platform roboczych pod wzmocnienie podłoża gruntowego,
– przygotowanie terenów pod skład materiałów,
– inwentaryzacje budynków i dróg,
– inwentaryzacje terenów pod planowany gazociąg,
– prace przygotowawcze pod przebudowę infrastruktury – spisywanie protokołów z właścicielami nieruchomości, związanych z czasowym ich zajęciem,
– przygotowanie dojazdów do planowanego do realizacji  obiektu mostowego,
– prowadzenie nadzoru środowiskowego,
– prowadzenie nadzoru archeologicznego.

Zakończono także rozpoznanie saperskie i archeologiczne.

Prace prowadzone są przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Kalendarium:

Nazwa zadania: „Kontynuacja budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767 do 619+589,86”

1. Uzyskanie decyzji środowiskowej: 1 grudnia 2006 r.
2. Uzyskanie decyzji ZRID: 27 września 2010 r.
3. Ostateczność decyzji ZRID: 26 listopad 2013 r.
4. Ostateczność decyzji środowiskowej: 19 stycznia 2017 r.
5. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót: 15 lipca 2017 r.
6. Podpisanie umowy z Wykonawcą: 18 maja 2018 r. (Budimex S.A., wartość: 115 847 768,51 zł brutto, termin: 34 miesiące)
7. Złożenie wniosku o zmianę decyzji ZRID: 18 marca 2019 r.
8. Wszczęcie postępowania przez Wojewodę Podkarpackiego w sprawie zmiany decyzji ZRID: 23 maja 2019 r.
9. Uzyskanie zmiany decyzji ZRID: 19 grudnia 2019 r.

Inf., fot. GDDKiA