Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Proces znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Dzisiaj (20.04.2020) zostały zniesione niektóre dotychczas obowiązujące restrykcje. Więcej osób będzie mogło robić zakupy w sklepie w tym samym czasie. Dozwolony jest wstęp do parku i lasu w celach rekreacyjnych. Poza tym, młodzież powyżej 13 roku życia może już poruszać się poza domem bez towarzystwa osoby dorosłej. Rząd powyższe zmiany uzasadnia potrzebą odmrożenia gospodarki i powrotu do normalnego życia. Proces łagodzenia ograniczeń zostanie podzielony na etapy celem zachowania maksymalnego bezpieczeństwa i stopniowego wdrażania obywateli do nowej sytuacji. Rządzący namawiają Polaków do rozsądnego korzystania z nowych przepisów.

Nadal obowiązują jednak następujące zasady, które są najważniejszymi działaniami chroniącymi przez zarażeniem się koronawirusem, są to:
– obowiązek zachowania odległości 2 m od innych osób w miejscach publicznych,
– obligatoryjne zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych,
– nakaz utrzymania pracy i edukacji zdalnej w sytuacji gdy jest to możliwe,
– ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniej odległości),
– kwarantanna i izolacja osób zarażonych i potencjalnie zarażonych.

Pierwsze nowe regulacje obowiązują od dzisiaj (20.04.2020). Daty wejścia w życie pozostałych etapów rząd będzie ustalał na bieżąco na podstawie dalszego rozwoju przebiegu epidemii.

Od dzisiaj (20.04.2020) więcej osób zrobi równocześnie jednorazowe zakupy w sklepie:
– do sklepów o powierzchni poniżej 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4,
– w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

Od dzisiaj można wejść do parków i lasów oraz biegać i jeździć na rowerze w miejscach publicznych. Jednak należy przy tym zachować odpowiednią odległość od innych osób i mieć ubraną maseczkę. Wstęp na place zabaw jest nadal zabroniony.

fot. arch. TV Łańcut

Liczba osób mogących uczestniczyć w tym samym czasie we mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym zależy od wielkości powierzchni kościoła. Według nowych zasad na  jedną osobę przypada minimum 15 m2.

Osoby, które ukończyły 13 lat od dzisiaj mogą wychodzić na dwór bez opieki osoby dorosłej. Mają obowiązek przy tym zachowania dwumetrowej odległości od innych i zasłaniania nosa i ust.

Ministerstwo Zdrowia planuje przeprowadzać cotygodniową ewolucję zmian odnośnie zasad bezpieczeństwa. Przy podejmowaniu decyzji o przejściu do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń będą brane pod uwagę następujące czynniki:
– przyrost liczby zachorowań oraz osób w stanie ciężkim,
– wydajność służby zdrowia, w tym szpitali jednoimiennych,
– realizacja wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Drugi etap będzie polegał na otwarciu sklepów budowlanych w weekendy oraz otwarciu hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami. Zostaną, także otwarte niektóre instytucje kultury: biblioteki, muzea i galerie sztuki.

Trzeci etap wiąże się z takimi zmianami jak:
– otwarcie punktów usług fryzjerskich i kosmetycznych,
– otwarcie sklepów w galeriach handlowych ze znacznymi ograniczeniami,
– umożliwienie działalności stacjonarnej w gastronomii z ograniczeniami,
– wprowadzenia prawa do organizacji wydarzeń sportowych, w których uczestniczyć będzie mogło maksymalnie 50 osób (w otwartej przestrzeni bez udziału publiczności),
– prawo do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i klasach 1-3 z ustaleniem maksymalnej liczby dzieci w sali.

W czwartym etapie zostaną otwarte salony masażu, solaria, siłownie i kluby fitness. Zaczną działać też kina i teatry w nowym reżimie sanitarnym.