Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom to program Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które w wyniku choroby lub wypadku znalazły się w trudnym stanie klinicznym. To dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, czy innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności. Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów.

Osoby ubiegające się o przyznanie takiego świadczenia mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną . Po analizie wniosków stowarzyszenie skontaktuje się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które skompletują potrzebną dokumentację i prześlą ją do weryfikacji. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Wnioski będą przyjmowane do dnia 5 kwietnia 2018 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl.