Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Przed nami V Łańcucka Gra Miejska

W ramach Dni Miasta i Powiatu, Miejski Dom Kultury w Łańcucie organizuje już po raz piąty  „Łańcucką Grę Miejską”. Tegoroczna edycja pod hasłem „Miejsca Pamięci Narodowej w Łańcucie” odbędzie się 16 czerwca 2018 r. Więcej informacji oraz regulamin dostępny poniżej.

„Miejsca Pamięci Narodowej w Łańcucie”

regulamin

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem V Łańcuckiej  Gry Miejskiej „Miejsca Pamięci Narodowej w Łańcucie” (zwanej dalej „Grą”), jest Miejski Dom Kultury w Łańcucie (zwanym dalej „organizatorem”).
 2. V Łańcucka  Gra Miejska  jest organizowana z okazji 100. rocznicy Niepodległości Polski w ramach programu Dni Miasta i Powiatu Łańcuckiego 2018.

§ 2. Cele:

        1. Celem gry jest poznanie i uczczenie Miejsc Pamięci Narodowej w naszym mieście oraz zapoznanie się z ich historią.    

§ 3. Zasady Gry:

 1. Gra odbędzie się 16 czerwca 2018 r.  od godz. 10:00 do 12:30 na terenie miasta Łańcuta.
 2. Zadaniem uczestników jest odnalezienie Miejsc Pamięci Narodowej, odpowiedź na pytania umieszczone na kartach Gry, zapalenie znicza na mogiłach i przy pomnikach oraz wykonanie zadania końcowego.
 3. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja zespołu liczącego 3-4 osoby (zwanego dalej „Zespołem”).
 4. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze. (załącznik nr 1)
 5. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 12 czerwca 2018 r. mailem na adres: mdklancut@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, telefon kontaktowy, adres email oraz nazwę zespołu. (załącznik nr 2)
 6. W Grze może wziąć udział kilka zespołów. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona).
 7. Gra rozpocznie się 16 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 przed budynkiem PTTK, obecnej siedzibie MDK, ul. Dominikańska 1. Tam Organizatorzy przekażą  informacje dotyczące przebiegu gry oraz niezbędne materiały.
 8. Gra polega na  poszukiwaniu znajdujących się na trasie pomników, tablic i grobów. W każdym z tych miejsc na uczestników czekał będzie agent  bądź skrytka.
 9. Zadaniem uczestników będzie pobranie karty z zestawem pytań, zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi oraz pobranie wskazówek dotyczących dalszej trasy.
 10.  Na kartach gry liczy się pierwsza skreślona odpowiedź, nie dopuszcza się żadnych poprawek.
 11.  Ostatni etap trasy będzie polegał na wykonaniu specjalnego zadania finałowego.
 12.  Gra kończy się 16 czerwca 2018 r. około godziny 12:30.
 13.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na scenie plenerowej usytuowanej w rynku miasta o godz. 14:00.
 14.  Uczestnictwo w Grze jest bezpłatne.
 15.  Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce w czasie Gry.
 16.  Wzięcie udziału w grze jest jednoznaczne ze zgodą uczestnika na warunki Gry i potwierdza,  że zapoznał się z regulaminem.
 17.  Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

       – przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

      – opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez organizatorów wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

§ 4. Wyłanianie zwycięzców:

  1. O wygranej decydować będzie suma zebranych punktów za prawidłowe odpowiedzi, wykonanie zadania finałowego, czas przebycia trasy oraz w przypadku remisu suma punktów za dodatkowe pytania.

§ 5. Postanowienie końcowe:

  1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie organizatorów http://www.mdk-lancut.pl

  2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający należy do organizatorów.

  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

  4. Wszelkich informacji dotyczących Gry udziela koordynator Gry: Aurelia Piekło tel: 602 581 410, e-mail: mdklancut@wp.pl

  5. Organizatorzy przewidują przyznanie trzech nagród głównych za zajęcie:

I miejsce – 600 zł
II miejsce – 450 zł
III miejsce – 350 zł

      Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia.

  6. W przypadku remisu  zwycięży ten Zespół, który uzyska największą  ilość punktów za dodatkowe pytania.