Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Rekrutacja do Przedszkoli Miejskich

1) Kontynuacja edukacji przedszkolnej – 03.02.2020 – 10.02.2020 r.

Składanie w przedszkolach deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2020/2021.

2) Rekrutacja

  • 11.02.2020 r. – 13.03.2020 r.

Składanie w przedszkolach podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.

  • 16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

  • 23.03.2020 r.

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych (zakwalifikowanie nie jest równorzędne z przyjęciem do przedszkola).

  • 01.04.2020 r.

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

3)  Rekrutacja – nabór uzupełniający – 01.04.2020 r. – 31.08.2020 r.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat, w szczególnych sytuacjach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

Dokumenty dostępne do pobrania w przedszkolach.

Źródło: UM Łańcut