Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”

Do 31 stycznia potrwa nabór zgłoszeń do konkursu „Zabytek Zadbany”. Co roku ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a od 2011 roku prowadzi go Narodowy Instytut Dziedzictwa.

„Zabytek Zadbany” skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów.

Jednym z zadań organizowanego dorocznie konkursu „Zabytek Zadbany” jest także popularyzacja wiedzy na temat właściwego postępowania z zabytkami architektury, podczas ich użytkowania oraz w trakcie prowadzonych remontów. Wyróżniając poszczególne obiekty, chcemy pokazać dobre przykłady tego typu działańmówi Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W ramach tegorocznej edycji konkursu zabytki można zgłaszać w sześciu kategoriach:

-Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
-Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
-Adaptacja obiektów zabytkowych
-Architektura i budownictwo drewniane
-Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
-Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem


Laureatów konkursu wybierze specjalne jury, w skład którego wchodzą eksperci dysponujący wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie konserwacji zabytków. Oceniać będą jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich oraz rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach i zakończonych w latach 2013-2017.
Jak co roku, laureatów i wyróżnionych w konkursie „Zabytek Zadbany” poznamy podczas gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków jest obchodzony na całym świecie 18 kwietnia, a jego celem jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu problemów ochrony kulturowego dziedzictwa i uhonorowanie osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do ochrony, opieki i upowszechniania wiedzy o zabytkach.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail: ot.olsztyn@nid.pl   
tel.: 89 521 26 87
fax.: 89 521 26 88