Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Spotkanie opłatkowe „Terytorialsów” oraz nominacje żołnierzy Armii Krajowej

17 grudnia br. odbyło się spotkanie opłatkowe w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” i było okazją do wspólnego składania życzeń świątecznych i noworocznych.

Na początku uroczystości przywitania przybyłych gości dokonał płk Dariusz Słota Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, który uczcił minutą ciszy poległych żołnierzy na misjach pokojowych poza granicami kraju. Następnie według tradycji słowa Ewangelii odczytał kapelan 31. Batalionu Lekkiej Piechoty ks. ppor. OT Łukasz Węglowski. Podkarpaccy harcerze przekazali na ręce dowódcy Betlejemskie Światło Pokoju. Życzenia obecnym na uroczystości kolejno składali parlamentarzyści, wojewoda podkarpacki, samorządowcy, kombatanci i żołnierze AK. Kulminacyjnym punktem było  wspólne dzielenie się opłatkiem i życzenia tradycyjnych wesołych świąt i wszystkiego najlepszego w nowym 2019 roku.

Spotkanie opłatkowe poprzedzone zostało uroczystymi nominacjami żołnierzy Armii Krajowej, członków Korpusu Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Poczet sztandarowy wystawiła kompania dowodzenia 3. PBOT, który występował z repliką historycznego sztandaru bojowego Inspektoratu Rzeszów Armii Krajowej. Do stopnia majora awansowali kpt. w st. spocz. Stefan MICHALCZAK oraz kpt. w st. spocz. Władysław KAMECKI.

Nominacje wojskowe podpisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, decyzją z dnia 11 listopada 2018 r. Akty mianowania w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, płk Mariusz Stopa wraz z Dowódcą 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk. Dariuszem Słotą. Kwiaty wraz z życzeniami dla awansowanych wręczył kpt. w st. spocz. Julian Pawełek – Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK.

Uroczystość wręczenia aktów mianowań odbyła się nowo otwartej Sali Tradycji dowództwa 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, będącej wyrazem realizacji wspólnego działania ŚZŻAK i podkarpackiej brygady na rzecz obronności państwa i podtrzymywania tradycji niepodległościowych, idei, tradycji oraz etosu Żołnierzy Armii Krajowej.

W uroczystym dniu swoją obecnością zaszczycili nas żołnierze Armii Krajowej: kpt. w st. spocz. Julian Pawełek – Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, szer. w st. spocz. Antoni Barnat – członek Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, por. w st. spocz. Władysław Koziarz członek Zarządu Koła Rzeszów ŚZŻAK oraz kpt. w st. spocz. Edward Sarna – członek Koła Rzeszów ŚZŻAK, żołnierze Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i 3. Podkarpackiej Brygady OT.

Biogramy nominowanych do stopnia majora żołnierzy Armii Krajowej

Major w st. spocz. Władysław Kamecki ps. „Żuraw”, rocznik 1923, w Armii Krajowej służył w latach 1943- 1944, zaprzysiężony przez plut. Bolesława Płachcińskiego na Placówce Kańczuga, Inspektorat Przemyśl, Podokręg AK Rzeszów,  Okręg AK Kraków. W organizacji pełnił funkcję łącznika, po przeszkoleniu prowadził wywiad wojskowy i był kolporterem tajnej prasy.  Brał udział w akcji :Burza” na terenie placówki Kańczuga.

Mjr Kamecki od 1968 r. był członkiem Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie, a od 1989 r. pracuje społecznie na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego, odznaczając się wielkim zaangażowaniem w sprawach organizacyjnych  ŚZŻAK. Był członkiem Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, bierze czynny udział pracach zarządu. Od 1989 r. do dziś  mjr Kamecki pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej, Odznaczeń i Awansów. Od 28 lat z godną podziwu pieczołowitością i oddaniem zajmuje się weryfikacją deklaracji przyjęcia na członków zwyczajnych i nadzwyczajnych ŚZŻAK. Mjr Kamecki z ogromnym zaangażowaniem wypełnia obowiązek pamięci wobec bohaterów Armii Krajowej propagując wiedzę na temat ich działalności niepodległościowej. Jest szczególnie zasłużony dla ocalenia i przechowana dla współczesnych i przyszłych pokoleń świadectwa działalności Żołnierzy AK i ich heroicznych walk, poprzez opracowanie autorskiej mapy Podokręgu AK Rzeszów „Ogniwo”- „Woda” upamiętniającej 136 miejsc pamięci narodowej. Mapa ta stanowi ceny eksponat Sali Tradycji w 3.PBOT. W latach ubiegłych był zaangażowany w popularyzowanie zagadnień dotyczących problematyki historycznej w formie publicystyki, jako recenzent biorąc udział w pracach komitetu redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK”. Za swoją działalność patriotyczną został odznaczony i wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi, wojskowymi, resortowymi i związkowymi.

Major w st. spocz. ps. „Brzoza”, „Jodła”, rocznik 1921 r. Swoją działalność patriotyczną rozpoczął w 1939 r., w strukturach Związku Walki Zbrojnej. W 1943 wstąpił do Armii Krajowej, zaprzysiężony przez plut. Bolesława Papi ps. „Czerw”. W AK pełnił funkcję łącznika w drużynie dywersyjno-sabotażowej działającej na terenie radomsko-kieleckim, podokręg Iłża, Inspektorat Iłża”Baszta”, placówka Starachowice.

Mjr Michalczak swoją działalność w strukturach AK ujawnił w 1966 r. Po wojnie przez 2 lata był inwigilowany i przesłuchiwany przez UB. Od 1992 r. pracuje społecznie w ŚZŻAK pełniąc w kadencji 2018-2021 Prezesa Koła Rzeszów ŚZŻAK. Przy Zarządzie Okręgu działał także w specjalistycznych komisjach: Komisji Weryfikacyjnej, Komisji Awansów i Odznaczeń, Komisji Socjalno-Bytowej.
W działalność związkowej szczególnie angażuje się w propagowanie historii walk o niepodległość oraz tradycji wojskowych, skierowanej do młodzieży szkolnej, uczniów klas mundurowych i imienia Armii Krajowej oraz płk. Łukasza Cieplińskiego. Major Michalczak bierze czynny udział w uroczystościach patriotyczno- niepodległościowych upamiętniających wydarzenia związane z działalnością Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, a także przysięgach wojskowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i związkowymi.

***

Armia Krajowa i Wojska Obrony Terytorialnej to dwie formacje, które dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji Armii Krajowej przez Wojska Obrony Terytorialnej, wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze. Obecnie można odnaleźć wiele wspólnych płaszczyzn funkcjonowania tych dwóch organizacji, a WOT z dumą kultywuje przyjęte w 2017 roku tradycje AK.

Biogramy: Maja Wolan
Zdjęcia: Paulina Lęcznar