Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Termomodernizacja łańcuckich budynków – w przyszłym roku

W 2017 roku zostanie wyremontowane kilka miejskich budynków publicznych – Przedszkola Miejskie nr 1, nr 2 i nr 5, a także budynek MOSiR Łańcut przy ul. Składowej 15 i budynek „C” przy ul. Piłsudskiego 9.  

 

pm2Koszt inwestycji wyniesie ponad 3,4 mln, z czego 2,6 mln to dofinansowanie z UE w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. Pozostałe koszty zostaną zabezpieczone z budżetu Miasta.

Prace obejmą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji solarnej.

Modernizacja ma przyczynić się przede wszystkim do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną.

Wszystkie budynki mają być wyremontowane do końca 2017 roku.

Na dzień dzisiejszy prace są na  etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej, najpierw MDK, ponieważ jest największą inwestycją, następnie pozostałe budynki. Wszystkie mają być wykonywane i skończone w 2017 roku  – zapewnia wiceburmistrz Łańcuta, Joanna Rupar.