Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Terytorialsi z Podkarpacia będą ćwiczyć z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej

Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Dariusz Słota podpisał porozumienie o współpracy z komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robertem Rogozem.

Podpisanie porozumienia o współpracy naszych formacji pozwoli usankcjonować realizację szkolenia, wymiany doświadczeń, podziału kompetencji w czasie współdziałania oraz stworzy możliwość opracowania procedur do dobrego i skutecznego wspierania. Robimy wszystko po to, aby wzmocnić zdolności obronne naszego kraju i bezpieczeństwa regionu – powiedział po podpisaniu porozumienia dowódca Podkarpackich Terytorialsów płk Dariusz Słota.   

Podpisany w czwartek, 28 marca 2019 r. dokument szczegółowo określa zakres i formy współpracy obu formacji. Obejmuje ona, m.in. przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz żołnierzy i pracowników Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej do współpracy w różnych stanach gotowości obronnej państwa.  

Współpraca formacji będzie również dotyczyć wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa kraju i regionu oraz prowadzenia szkoleń przygotowujących obie formacje do współdziałania. Porozumienie obejmuje także współpracę w sytuacjach konieczności wsparcia logistycznego, technicznego i osobowego, w tym udostępnianie bazy szkoleniowej i obiektów specjalistycznych.

Zacieśnienie współpracy Terytorialsów i funkcjonariuszy Straży Granicznej możliwe jest dzięki podpisanemu 27 września 2018 r. w Warszawie porozumieniu Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej. Przypomnijmy, sygnatariuszami tego porozumienia byli dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła oraz komendant główny SG gen. bryg. SG Tomasz Praga. Dokument zakłada współdziałanie obu formacji w formie wymiany informacji, udzielania specjalistycznego wsparcia technicznego, wzajemnego świadczenia usług logistycznych oraz wymiany doświadczeń.

***

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”.

Zdj. Bogdan Nałęcki