Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

„Terytorialsi” z Podkarpacia biorą udział w ćwiczeniu pk. „Twierdza-19”

Kolejny raz żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” biorą udział we wspólnym ćwiczeniu pk. „Twierdza-19”.

Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej, 14 stycznia br., rozpoczął ćwiczenie studyjne pk.TWIERDZA-19. „Działanie taktyczne brygady w czasie kryzysu i wojny” to temat drugiej edycji ćwiczenia w rembertowskiej uczelni.

Ćwiczenie TWIERDZA-19 przebiega dwuetapowo. Pierwsza, stacjonarna faza w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (14-18.01.2019 r), natomiast druga faza z działaniami w terenie, odbywa się w Przemyślu (21-26.01. 2019 r).

Celem ćwiczenia jest m.in. nauka rozwiązywania problemów taktycznych, doskonalenie umiejętności indywidualnej i zespołowej pracy osób funkcyjnych na stanowiskach dowodzenia, ale także współdziałania z Wojskami Obrony Terytorialnej, oddziałami Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej w zakresie oceny terenu, wykorzystania infrastruktury, zdobywania informacji, przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i wsparcia bojowego.

Ponadto do istotnych założeń ćwiczenia należy pogłębienie i utrwalanie wiedzy, umiejętności oraz nawyków działania zespołowego w dowództwach i sztabach, w tym rozwiązywania problemów taktycznych w procesie przygotowania i prowadzenia działań w czasie kryzysu militarnego i wojny.

W trening włączeni zostali studenci i słuchacze Wydziału Wojskowego, przede wszystkim Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych oraz Wyższego Kursu Sztabowego. Ćwiczą także studenci cywilni kierunku „Obronność” –  udzielający się w kole naukowym „Obronni ASzWoj”, a także członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Pogranicznik”.

****

Uczestnicy ćwiczenia: 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Główna Straży Granicznej, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego, 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Organizatorem ćwiczenia jest Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki z Zakładu Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.

Zdjęcia: ASzWoj