Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Uczniowie łańcuckiego „Ekonomika” polecą do Irlandii

W Zespole Szkół nr 3 w Łańcucie trwają intensywne przygotowania do staży zagranicznych w Irlandii. Zaczęło się od akcji promocyjnej w szkole, przeprowadzono rekrutację i wyłoniono grupę 17 uczniów, którzy w marcu wylecą do Maloow w Irlandii. Są to uczniowie uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik usług fryzjerskich. W chwili obecnej trwają zajęcia z zakresu przygotowania językowego i kulturowego.

Odbyło się spotkanie dyrektora, koordynatora projektu i nauczycieli-opiekunów z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję poznać Panią Patrycję Pilarek przedstawiciela irlandzkiej instytucji Youth International Training (wideokonferencja), która zajmuje się organizacją staży na miejscu. Uczniowie będą mieszkać u irlandzkich rodzin, a staż odbędą w zakładach pracy zgodnie ze swoim zawodem. Na miejscu cały czas będzie przebywać dwoje nauczycieli. W trakcie pobytu planowane są również wycieczki i spotkania przybliżające naszym uczniom tradycje i kulturę Irlandii.

Działania realizowane są w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji uczniów do poziomu zgodnego z wymogami europejskiego rynku pracy oraz poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej. Cele szczegółowe obejmują następujące zagadnienia:

 • przyswojenie nowych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu technologii i technik stosowanych w irlandzkiej branży fryzjerskiej, ekonomicznej, handlowej i reklamowej,
 • przygotowanie do elastycznego zatrudnienia i samozatrudnienia,
 • doskonalenie i poprawę sprawności posługiwania się językiem angielskim,
 •  kształcenie postaw przedsiębiorczości, asertywności, kreatywności i otwartości na nowe działania,
 • rozwijanie kompetencji społecznych i międzykulturowych,
 • poprawa jakości pracy szkoły,
 • zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie i regionie,
 • ze strony partnera zapewnienie staży na wysokim poziomie, zwiększając perspektywy kariery i rozwoju osobistego uczestników.

Nasz partner – Your International Training zapewni dla naszych uczniów staże w lokalnych firmach. Program praktyki jest ujęty w harmonogramie kształcenia dla poszczególnych zawodów. Jest on również zgodny z podstawą programową dla praktyk w trakcie szkolenia zawodowego w danej klasie – informuje Jacek Król, Dyrektor ZS Nr 3 w Łańcucie.

Rezultaty projektu:

 • nabycie nowych umiejętności i kompetencji, w tym pozytywne zakończenie praktyk potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność i ECVET,
 • podniesienie umiejętności językowych (certyfikaty),
 • wypracowanie gotowości do podejmowania pracy w krajach UE, poprzez m.in. podniesienie samooceny,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej przez szkołę i podniesienie jej rangi jako placówki o wysokim poziomie kształcenia zawodowego,
 • zdobycie doświadczenia w zakresie realizacji projektów unijnych,
 • budowanie i zdobywanie nowych doświadczeń przez partnera YIT, w zakresie projektów modelowych o znaczeniu długofalowym.

W październiku 2019 r. do Irlandii poleci kolejna grupa 17 uczniów tym razem uczących się w zawodach: technik organizacji reklamy, technik ekonomista i technik usług fryzjerskich.

Tekst: Jacek Król, Dyr. ZS nr 3 w Łańcucie