Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Umowa z wykonawcą obwodnicy Łańcuta podpisana

W 2019 roku ma rozpocząć się przebudowa drogi krajowej 94, czyli tzw. obwodnicy Łańcuta. Umowa z wykonawcą, firmą Budimex, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu, została podpisana w miniony piątek, 18 maja.  

Przypomnijmy, że rozbudowa drogi, realizowana będzie w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Oznacza to, że wybrany wykonawca zaprojektuje, uzyska wymagane prawem decyzje oraz zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także wybuduje, uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i na koniec odda do użytkowania odcinek drogi krajowej nr 94.

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem dzielącym, na długości 5,82 km. Roboty będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej a tam gdzie będzie to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94.

Zakłada się także budowę obustronnych chodników lub ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych (6 rond jednopasowych i 1 skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) na przecięciu DW 877, DW 881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), skrzyżowanie DK94 z ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki i DP 1520 R. Wykonawca wybuduje także most drogowy na rzece Sawa o dł. 33 m, drogi dojazdowe oraz przebuduje i wybuduje urządzenia infrastruktury technicznej: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, w tym przebudowę sieci gazu wysokiego ciśnienia na dł.6 km, sieci energetyczne, teletechniczne, oświetlenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome.

Inwestycja ma być zrealizowana za 115 847 768,51 zł brutto, w ciągu 34 miesięcy. Bieżący rok to czas na przygotowanie ostatecznego projektu. Prace terenowe natomiast mają ruszyć w przyszłym roku. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Na ten temat także w najbliższych Wydarzeniach TV Łańcut.

fot. Edward Soński