Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

„Uwaga! Obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół” Co to oznacza?

„UWAGA! OBSZAR ZAPOWIETRZONY – ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ” – takie tablice informacyjne pojawiły się w ostatnim czasie na terenie naszego miasta.

Dlaczego się pojawiły? Co oznaczają i czy choroba jest groźna dla ludzi?

Zgnilec amerykański to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych pszczół wywoływana przez bakterię Paenibacillus larvae. Atakuje ona czerw, czyli larwy pszczół we wczesnym etapie rozwoju. Choroba pojawia się w ulach szczególnie w okresie późnego lata ze względu na bardzo wysokie temperatury, które sprzyjają rozwojowi bakterii.

Zgnilec amerykański jest jedyną chorobą pszczół podlegającą w Polsce obowiązkowi zwalczania z urzędu na mocy ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2018.1967).
Obszar zapowietrzony, o którym informują znaki to rejon, w którym istnieje zagrożenie zakażenia się kolejnych rodzin pszczelich. Wynika on z zasięgu lotu pszczoły i wyznaczany jest od wykrytego ogniska choroby. Obszar ten to najczęściej 3 km wokół zakażonej pasieki. Wszystkie hodowle w zasięgu obszaru zapowietrzonego muszą zostać zbadane.
Zgnilec amerykański jest chorobą, która nie zagraża ludziom. Jedyny jej wpływ, który może zostać zaobserwowany to słabsze zapylenie roślin a przez to mniejsze plony, a także mniejsze zbiory miodu. Wynika to z osłabienia rodzin pszczelich lub ich częściowego wyginięcia.

Inf., fot.  Miasto Łańcut dla zwierząt