Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

W II LO powstanie klasa akademicka o profilu „kryminalistyka i nauki pokrewne”

26 stycznia 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie a WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą. Efektem porozumienia jest powstanie pierwszej na Podkarpaciu klasy akademickiej o profilu „kryminalistyka i nauki pokrewne”. Umowa została podpisana przez rektora uczelni prof. Jerzego Posłusznego i dyrektor szkoły Małgorzatę Kupis.

Uczniowie będą brać udział w zajęciach dotyczących kryminalistyki i kryminologii oraz elementów prawa. Poznają m.in. tematy związane z daktyloskopią, analizą preparatów mikroskopowych (np. histologia człowieka). Zajęcia pokazywać będą metody identyfikacji kryminalistycznej człowieka, badań dokumentów oraz kryminalistycznej problematyki badania broni palnej.

Zajęcia organizowane będą w szkole oraz mieszczącym się przy uczelni Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Poprowadzą je wysoko wykwalifikowani praktycy współpracujący z uczelnią oraz kadra naukowo-dydaktyczna.

Program zajęć dostosowano do potrzeb i profilu szkoły. Dlatego w zajęciach mogą brać udział uczniowie klasy o profilu humanistycznym, prawniczym czy biologiczno-chemicznym.

Źródło i fot.: www.wspia.eu