Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Wręczono statuetki Animatora i Sponsora Kultury

Jak co roku nagrodzono Animatora i Sponsora Kultury. Tegoroczna gala odbyła się 27 stycznia.

Decyzją kapituły w składzie:  Aurelia Piekło, Barbara Karnicka, Magdalena Cwynar, Marek Hepnar, Adam Opałka i Andrzej Piechowski, honorowe wyróżnienie otrzymał Adam Hepnar jako „Animator Kultury 2017”, wieloletni działacz kultury, w latach 1981-1991 dyrektor GOK w Albigowej, inicjator budowy Ośrodka Kultury w Wysokiej, organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, twórca spektakli obrzędowych, założyciel i kierownik Kapeli Ludowej „Śwagry”.

Statuetka „Sponsora Kultury 2017” powędrowała do Piotra Sołtysiaka – łańcuckiego restauratora, który wspiera działania kulturalne Miejskiego Domu Kultury, udostępniając lokal na różnego rodzaju imprezy oraz zapewniając przy tym posiłki.

Podczas tego wieczoru wystąpiła Kapela Biesiadna „Śwagry” prezentując piosenki, kolędy i pastorałki.
Wywiady z Animatorem i Sponsorem Kultury w naszych Wydarzeniach.

Fot. E. Soński