Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

XVIII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji – retransmisja

Retransmisja z obrad XVIII Sesji Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji z dnia 19 listopada 2019 r.

Dnia 19 listopada 2019 r. o godzinie 15:00 w galerii MDK rozpoczęła się XVIII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta Łańcuta i lokalnych mediów. Na zebraniu obecnych było 13 radnych. Tradycyjnie rozpoczęło się przyjęciem porządku obrad.

Podczas tej sesji Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek z okazji pierwszej rocznicy sprawowania przez niego urzędu wygłosił przemówienie, w którym podziękował wszystkim swoim współpracownikom, podsumował swoje dotychczasowe aktywności, opowiedział o zmianach, które wkrótce zostaną wprowadzone oraz przedstawił swoje plany na przyszłość. Poinformował o podjęciu wielkich inwestycji takich jak przebudowa drogi krajowej nr 94 oraz budowa tunelu, które mają poprawić bezpieczeństwo. Równie ważnym projektem, o którym wspomniał jest budowa sieci wodociągowej, instalacji sanitarnej i odcinka kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Księże Górki. Omówił również mniej spektakularne działania, które przyczyniły się do poprawy komfortu życia mieszkańców Miasta takie jak:

– przebudowa łącznika ulic 29 Listopada i Kraszewskiego oraz przebudowa ul. Wąskiej na Przedmieściu,
– budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego, wymiana części lamp na bardziej oszczędne lampy LED,
–  remont placu zabaw na ul. Kąty,
– zwiększenie budżetu miasta poprzez ogłoszenie przetargu na wszystkie jednostki podległe miastu jednocześnie,
– zakup nowej zamiatarki, która przyczyniła się do poprawy czystości miasta,
– zakup kosza na przeterminowane leki,
– remont studni i kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 3,
– budowa krat kanalizacji deszczowej,
– zakup nowych pomp,
– budowa stacji pojazdów elektrycznych,
– budowa zjazdu pod Szkołą Podstawową nr 4,
– budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Łańcucie,
– budowa budynku socjalnego na Stacji Uzdatniania Wody w Woli Małej,
– uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych na ul. Potockich.

Burmistrz uzasadnił swoją niepopularną decyzję o budowie strefy płatnego parkowania założeniem, że dzięki temu będzie można łatwiej znaleźć miejsca parkingowe i zaparkować na nich samochody i inne pojazdy. Podkreślił obowiązywanie tych opłat jedynie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00. Wymienił liczne akcje charytatywne, wydarzenia kulturalne i imprezy sportowe jakie miały miejsce w trakcie jego dotychczasowej kadencji, były to m.in:

– Wymiana ciepła,
– Podziel się posiłkiem,
– Okulary dla Afryki,
– Biegi Hrabiego,
– Łańcucka Piątka,
– Wielki Turniej Gmin,
– Wyścigi kolarskie MTB,
– Festiwal baniek mydlanych,
– Food truck,
– Wieczory z Historią i inne.

W planach są: zaopatrzenie całego miasta w lampy LED, lampy LED w salach gimnastycznych wszystkich łańcuckich szkół, nowe urządzenia na placu zabaw przy ul. Kąty w przyszłym roku, założenie 3 urządzeń pomiarowych na terenie miasta mierzących stan zanieczyszczenia powietrza, budowę parków linowych, zorganizowanie Festiwalu Ognia w grudniu bieżącego roku, budowę parkingu na ul. Żardeckiego oraz nowe miejsca parkingowe na ul. Partyzantów. Ogłosił, że wkrótce po Łańcucie będzie jeździł autobus MPK, którym seniorzy będą mogli podróżować za darmo.

Tekst: J. Rejman