Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

XXV Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji – transmisja na żywo

25 marca 2020 r. (środa) o godz. 15:00 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie (II piętro), ul. Kościuszki 15.

PORZĄDEK SESJI:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXIII/2020 z XXIII Sesji oraz Nr XXIV/2020 z XXIV Sesji Rady Miasta Łańcuta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 16/2020).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łańcut na rok 2020 (Druk Rady Miasta Nr 17/2020).
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego (Druk Rady Miasta Nr 18/2020).
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (Druk Rady Miasta Nr 19/2020).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta(Druk Rady Miasta Nr 20/2020).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego placu targowego przy ul. Cetnarskiego -Piłsudskiego w Łańcucie (Druk Rady Miasta Nr 21/2020).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (Druk Rady Miasta Nr 22/2020).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 23/2020).
12. Wolne wnioski i oświadczenia.

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, związaną z rozprzestrzenieniem się koronawirusa, organizator prosi mieszkańców i gości by nie przychodzili na najbliższe posiedzenie Rady Miasta Łańcuta.

Apelujemy do osób zainteresowanych programem sesji o oglądanie i słuchanie obrad Rady za pośrednictwem transmisji internetowej na stronie https://tvlancut.com/live/. Powstrzymanie się od osobistej obecności na posiedzeniu, jeśli to możliwe, byłoby wskazane ze względów profilaktycznych.

Sesja Rady Miasta Łańcuta, a tym samym transmisja obrad rozpocznie się w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 15.