Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Zdobądź do 7 tys. zł na ciekawe działanie dla mieszkańców

Już w najbliższy piątek, 20 maja ogłoszony zostanie konkurs grantowy „Inicjatywy Lokalne 2016” na ciekawe działania aktywizujące i integrujące mieszkańców Łańcuta. Regulamin, założenia i szczegóły organizacyjne zostaną przedstawione zainteresowanym w Holu Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie o godz. 17:00. Spotkanie otwarte dla mieszkańców będzie też okazją do zaprezentowania efektów działań badawczych, jakie wraz z MDK realizowała grupa wolontariuszy w kwietniu i maju. Celem przeprowadzanych rozmów, ankiet i działań animacyjnych, w tym happeningu 9 maja, było poznanie kulturalnych potrzeb mieszkańców

Na spotkaniu 20 maja będą też czekały dodatkowe atrakcje multimedialne: krótki film prezentujący aktywności łańcucian i widowiskowy pokaz solnych animacji w wykonaniu grupy White Dust. 

Plakat A3 20 maj www

Celem konkursu grantowego jest inicjowanie przy wsparciu MDK w Łańcucie aktywności kulturalno – społecznej mieszkańców miasta oraz ich integrowanie wokół wspólnych przedsięwzięć. W ramach konkursu wybrane zostaną od 3 do 7 inicjatyw społecznych i kulturalnych zgłoszonych przez mieszkańców Łańcuta. Najlepsze pomysły zostaną dofinansowane i zrealizowane na terenie miasta we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Łańcucie. Do konkursu mogą zgłosić się osoby indywidualne (powyżej 16 r.ż.), grupy formalne i nieformalne z terenu Łańcuta.