Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Filmowy Łańcut wczoraj i dziś – lista rezerwowa

Wobec dużego zainteresowania udziałem w projekcie osób, które uczęszczają do szkół spoza Łańcuta lub nie mieszkają na terenie powiatu łańcuckiego, informujemy, że zgłoszenia wyżej wymienionych zostaną wpisane na listę rezerwową kandydatów. Jeśli po drugim etapie rekrutacji, który odbędzie się 2 marca spośród zgłoszeń uczniów łańcuckich szkół, pozostaną wolne miejsca, skontaktujemy się również z kandydatami z innych placówek bądź mieszkających w powiecie innym niż łańcucki.

Przypominamy, że do najważniejszych kryteriów określonych przez autorów programu „Równać Szanse” należą: wiek uczestników w przedziale 13-19 lat oraz uczęszczanie przez nich do szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych. Niespełnienie tych założeń automatycznie dyskwalifikuje kandydata do udziału w projekcie.

Opracowany przez nas projekt „Filmowy Łańcut wczoraj i dziś” zakłada również ograniczenie terytorialne do osób zamieszkałych na terenie powiatu łańcuckiego i zarazem uczęszczających do szkół z terenu miasta Łańcuta. Zgłoszenia nie spełniające tych założeń nie zostaną jednoznacznie odrzucone, lecz wpisane na listę rezerwową.

Rekrutacja trwa do końca lutego. Zgłoszęń należy dokonywać mailowo na adres projekty.mdk@gmail.com przesyłając dane zawierające: imię, nazwisko, wiek, szkołę do której uczęszcza dana osoba, telefon kontaktowy oraz w kilku zdaniach opisując swoją motywację do udziału w projekcie.

Projekt realizowany jest w ramach regionalnego konkursu grantowego „Równać Szanse 2014” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.