Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

I Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych

5 września przy Ośrodku Kultury w Wysokiej odbędzie się I Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych i Obrzędowych „Ritual”. 

Głównym celem wydarzenia jest propagowanie i przypomnienie dawnych obrzędów regionalnych, a także wyłonienie najlepszych zespołów ludowych i obrzędowych w województwie podkarpackim. Społeczność lokalna żywo reaguje na propozycje występów przez zespoły obrzędowe. Na scenie wystąpią: „Zespół Regionalny Wesele Krzemienieckie” z Krzemienicy, Zespół Ludowy „Sonina” z Soniny, Zespół obrzędowy „Futomianie” z Futomy, Zespół „Jamniczanki” z Jamnicy, Zespół „Brzozoki” z Brzózy Stadnickiej, Zespół obrzędowy „Tkacze” z Wysokiej. Zakwalifikowane przez komisję zespoły muszą prezentować dawne regionalne obrzędy ludowe i jest to warunek konieczny, aby wziąć udział w przeglądzie. Zadanie realizowane jest dzięki środkom pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2020.

Tekst: R. Hadław