Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

IX Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji – retransmisja

Podczas wczorajszej Sesji Rady Miasta Łańcuta została podjęta uchwała w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Łańcuta strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru (materiał dostępny od 1:02:47).

Poniżej nazwy ulic, które zostaną objęte strefą płatnego parkowania:

Opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Strefy będą pobierane w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Za pierwszą godz. postoju zapłacimy 2 zł, kolejną 2,40 zł, za trzecią 2,80 zł, a czwartą i następną 2 zł.

Płatna strefa parkowania będzie obejmować około 600 miejsc parkingowych, przy których stanie maksymalnie 30 parkomatów.

Obecnie w tygodniu trudno jest znaleźć miejsce w centrum miasta, dlatego też Władze starają się rozwiązać ten problem, wprowadzając Strefę, która spowoduje większą rotację samochodów.

Mapa z zaznaczonymi granicami Strefy