Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

„Korzyści dla regionów wynikające z wdrażania trasy Via Carpatia” – konferencja w Łańcucie

„Korzyści dla regionów wynikające z wdrażania trasy Via Carpatia” – to temat międzynarodowej konferencji ministrów transportu, która odbyła się w dniu wczorajszym w łańcuckim Zamku.

W Muzeum-Zamku w Łańcucie przedstawiciele Polski, Węgier, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Turcji i Białorusi dyskutowali na temat wspólnego projektu drogowego.

W ramach wydarzenia podpisano wniosek w sprawie włączenia korytarza Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T. Został on także poparty Deklaracją Łańcucką III, która nadaje projektowi odpowiednią rangę. Via Carpatia jest priorytetem infrastrukturalnym dla Polski. Na realizację przebiegu tej trasy zostały zabezpieczone środki finansowe.

Ponownie spotykamy się, aby rozmawiać o korzyściach dla regionów wynikających z wdrożenia Via Carpatia. To wspólny głos naszych państw na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas otwarcia konferencji.

Via Carpatia to bardzo ważny projekt, brakujące ogniwo na mapie transportowej Europy Środkowo-Wschodniej. Biegnąc wzdłuż granicy wschodniej Unii Europejskiej, korytarz drogowy połączy obszary basenów Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego oraz Morza Śródziemnego. Dzięki zaangażowaniu i wspólnym wysiłkom sympatyków Via Carpatia, projekt stał się dobrze rozpoznawalny w Europie i poza jej granicami – zaznaczył marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Trasa, którą premier Mateusz Morawiecki określił mianem „kręgosłupa Polski Wschodniej”, stanie się „nowym szlakiem bursztynowym”. Ważnym połączeniem, o którego powstaniu decydowało wiele czynników. Połączeniem, które da silny impuls rozwojowy, wzmacniający bezpieczeństwo granic oraz rolę Europy Środkowej, wspierający znaczenie Grupy Wyszehradzkiej i inicjatywy partnerstwa wschodniego. Nie możemy zapominać, że Via Carpatia to nie tylko szansa na rozwój gospodarczy i ekonomiczny, ale także turystyczny i kulturalny obszarów, przez które będzie przebiegać – podkreśla wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

***

Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem północy z południem Europy, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Turcji. Zaletami wynikającymi z realizacji tej inwestycji będzie m. in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Ponadto Via Carpatia stworzy możliwość otwarcia na inne państwa w ramach UE oraz spoza UE, takie kraje bałkańskie (np. Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja). Realizacja szlaku stworzy kolejne szanse na lokalizację na terenie Polski terminali transportowych i centrów logistycznych.

Źródło: Podkarpacki UW  w Rzeszowie
Fot. Michał Mielniczuk UMWP