Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

„Łańcucian drogi do niepodległości”

W dniu 6 lipca 2020 r. Miejski Dom Kultury w Łańcucie zawarł porozumienie w sprawie zawiązania koalicji na rzecz realizacji projektu pn. „Łańcucian drogi do niepodległości” z Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum-Zamek w Łańcucie oraz Fundacją Podkarpacki Instytut Edukacji Społecznej.
Miło nam poinformować, iż wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywna ocenę i znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do realizacji.

Koszt realizacji zadania 26 800,00 zł, w tym dofinansowanie 23 852,00 zł pochodzące z Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2A, „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria1920.
W ramach realizacji zadania zostanie zrealizowane działania tj.:
♦️ Projekcja filmu przedstawiającego dzieje Polski oraz działania ukierunkowane do odzyskania niepodległości, seans zostanie uświetniony spotkaniem ze znanym polskim historykiem,
♦️ Organizacja wystawy „Łańcucian drogi do niepodległości” skoncentrowanej na czterech wątkach historycznych: powstania narodowe, I wojna światowa, okoliczności odzyskania niepodległości oraz wojna polsko-bolszewicka z kluczowym etapem Bitwy Warszawskiej. Wystawie towarzyszyć będzie wydanie katalogu, zaś samemu otwarciu prelekcja nawiązująca do wystawy.
♦️ Opracowanie ścieżki dydaktycznej „Łańcuckie ślady walk do odzyskania niepodległości”,
w ramach której stworzony zostanie informator z planem miasta Łańcuta i zaznaczonymi miejscami stanowiącymi ślady łańcucian do odzyskania niepodległości.
♦️ Rekonstrukcja wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości pt. „Droga do niepodległości”. Będzie to inscenizacja historyczna prezentująca wydarzenia związane z drogą, zarówno łańcucian, jak i wszystkich Polaków do odzyskania niepodległości.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniach.