Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie łańcuckim

Od 13 maja absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych mogą składać podania do szkół ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2019/2020 naukę w klasach pierwszych szkół średnich rozpocznie młodzież z dwóch roczników. Będą to absolwenci gimnazjów oraz pierwsi absolwenci 8-letnich szkół podstawowych.

Postępowania rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum zostaną przeprowadzone odrębnie. Oznacza to, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Dla obu grup uczniów zostaną utworzone odrębne klasy. Rekrutacja dla wszystkich będzie prowadzona w tym samym czasie. 

Uczniowie, którzy ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Oferta powiatowych szkół jest wszechstronna i różnorodna, a co najważniejsze – dostosowana do oczekiwań młodzieży oraz potrzeb stale zmieniającego się i wymagającego rynku pracy.

Placówki oświatowe z Powiatu Łańcuckiego oferują zarówno kierunki ogólne, jak i kształcenie techniczne. Od lat dużym zainteresowaniem cieszą się zawody technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik fryzjerstwa w technikum oraz mechanik pojazdów samochodowych w szkole branżowej.

Nowością w kształceniu zawodowym jest wprowadzony z Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie zawód Technik mechanik lotniczy oraz Technik awionik. Klasy lotnicze zostały objęte patronatem ze strony Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.

Absolwent kierunku Technik mechanik lotniczy po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje dyplom technika mechanika lotniczego. Dodatkowo klasa została objęta patronatem Firmy EME Aero, światowego potentata w branży lotniczej w zakresie obsługi, naprawy i przeglądów silników lotniczych.

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie oferuje kształcenie w systemie dziennym i zaocznym w zawodach: Terapeuta zajęciowy, Technik masażysta, Opiekun medyczny, Opiekunka dziecięca, Technik usług kosmetycznych, Technik ortopeda, Technik sterylizacji medycznej oraz liczne kursy zawodowe m.in. asystent osoby niepełnosprawnej i technik usług kosmetycznych.

Po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych będzie wspomagana przez system naboru elektronicznego pod adresem https://nabor.pcss.pl/lancutlink otwiera się w nowym oknie. Nabór wspomagany taką metodą da Wam większy komfort przy wyborze szkoły i oczekiwaniu na wyniki przyjęć.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łańcucie