Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z powodu podjęcia w dniu 29 stycznia 2020 roku przez Radę Miasta Łańcuta uchwały nr XXII/145/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą nr XXIII/150/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. Urząd Miasta Łańcuta ogłasza, że od 1 marca 2020 roku zmienia się metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę tę określa się biorąc pod uwagę ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (dotychczas obowiązywała metoda od gospodarstwa domowego). Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nowej metody wynoszą:

– gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 5 osób – stawka opłaty wynosi 21,00 zł od osoby miesięcznie
– gdy nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób – stawka opłaty wynosi 18,00 zł od osoby miesięcznie.

W związku z tą reformą istnieje konieczność złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, w których mieszka 6 i więcej osób w terminie do 31 marca 2020 roku. Deklaracje trzeba złożyć na nowych drukach obowiązujących na podstawie uchwały nr XXIII/151/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/185/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Łańcuta.

Nowe druki deklaracji zostaną udostępnione na stronie internetowej www.lancut.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA – System Gospodarowania Odpadami, na stronie internetowej lancut.biuletyn.net w zakładce KARTY USŁUG URZĘDU – Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Można również odebrać je osobiście w Biurze Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, pok. nr 11.

Link do wzoru deklaracji znajduję na stronie internetowej: http://www.lancut.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=3&menu=3&dzialy=3&akcja=artykul&artykul=4867

Źródło: UM Łańcut