Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Od 1 grudnia tylko e-zwolnienia!

Od stycznia 2016 roku lekarze mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Od 1 grudnia staje się to obowiązkiem. Papierowe L4 przechodzą do historii. Kartkę ma zastąpić elektroniczna platforma.

Na czym polega?

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Korzyści dla pacjenta:

  • brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy
  • brak konieczności pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu
  • stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych.

Korzyści dla płatnika – płatnik otrzymuje:

  • szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi
  • możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnień
  • brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od jego otrzymania
  • stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień.

E-zwolnienie (e-ZLA). Jak to działa?

Lekarz, który będzie chciał wystawić zwolnienie lekarskie po pierwsze będzie musiał zalogować się do systemu na swoje konto. Tam musi wypełnić specjalny formularz, który będzie zawierał wszystkie informacje o pacjencie. Kolejnym krokiem jest wysłanie przez lekarza elektronicznego zwolnienia do ZUS-u. Zarówno pracodawca jak i lekarz będzie zwolniony z obowiązku dostarczania takiego dokumentu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Wyjątek od reguły?

Papierowe zwolnienie znika, chyba, że… Jest przewidziany wyjątek od reguły. Dotyczy on wizyty lekarza w domu chorego, podczas której może on nie mieć dostępu do internetu i tym samym swojego konta. W takim przypadku lekarz wystawi zaświadczenie lekarskie. Pracownik otrzymujący takowe zaświadczenie będzie musiał je albo przekazać do ZUS-u, albo dostarczyć pracodawcy. Lekarz będzie musiał w ciągu trzech dni wprowadzić wystawione w taki sposób zaświadczenie do systemu i przekazać je drogą elektroniczną do ZUS-u.

Faktem jest, że wystawienie elektronicznego zwolnienia będzie trwało krócej, niż formularz w wersji papierowej. Po wpisaniu numeru pesel ubezpieczonego, pozostałe dane zostaną automatycznie zapisane w zaświadczeniu lekarskim w formie dokumentu elektronicznego.

Więcej informacji o elektronicznych zwolnieniach na stronie ZUS.