Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

„ODPORNI” w Łańcucie

Dziś w Łańcucie od godziny 11:00 Policja we współpracy z uczniami przeprowadza happening edukacyjny dla kierowców i pasażerów. 

„Odporni” to projekt realizowany na terenie Miasta Łańcuta i Gminy Przeworsk. Oferentami tego zadania są: Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna oraz Akademia Innowacji Społecznych. W ramach zadania przeprowadzane są różnorodne działania edukacyjne na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i innych.

Jednym z takich działań jest happening edukacyjny dla kierowców i pasażerów, w ramach którego policjanci wraz z opiekunami i dziećmi przeprowadzają działania polegające na promowaniu trzeźwej jazdy – wolnej od środków odurzających i przestrzeganiu przepisów drogowych.

Od godziny 11:00 Policja zatrzymuje poruszające się pojazdy do rutynowej kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów łamiących przepisy ruchu drogowego. Kierowcy otrzymują ulotkę informującą na temat zagrożeń używania substancji psychoaktywnych, psychotropowych, odurzających itp. oraz mają okazję zobaczyć jak zaburzają funkcje wzrokowe różne środki odurzające poprzez założenia narkogogli. Funkcjonariuszom towarzyszą łańcuccy uczniowie, którzy chętnie włączyli się w akcję.

Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

***

Substancje Psychoaktywne (używki) – wpływają na mózg i ośrodkowy układ nerwowy oraz narządy wewnętrzne, mogą powodować nałóg i uzależnienie.

Wpływ substancji psychoaktywnych na organizm kierowcy:

AMFETAMINA – Amfetamina działa pobudzająco, daje pozorne poczucie poprawy koncentracji uwagi, zmysły wydają się wyostrzone przez co zwiększa się pewność siebie kierowcy i powoduje skłonność do ryzykownej, brawurowej jazdy z ogromną prędkością. W skrajnych przypadkach doprowadza do zasłabnięcia i zapaści lub psychozy – stanów zagrożenia życia za kierownicą.

MARIHUANA – Marihuana i haszysz powodują spowolnienie i zniekształcenie odbioru bodźców wzrokowych i słuchowych oraz zmieniają nastawienie kierowcy do świata poprzez euforię, apatię lub zobojętnienie, co prowadzi do podejmowania niekonwencjonalnych decyzji na drodze.

HEROINA – Zażycie heroiny skutkuje zaburzeniami akomodacji wzroku, co prowadzi do niewydolności widzenia, zwłaszcza w nocy. Spowolnione zostają również reakcje na bodźce słuchowe. Powoduje otumanienie, a przy większych dawkach całkowicie likwiduje zdolność skupienia uwagi.

KOKAINA – Kokaina zwiększa ciśnienie tętnicze, akcję oddechową, pracę serca. Może doprowadzić do zasłabnięcia i zapaści. Psychicznie daje poczucie wszechmocy i skłonność do ryzykownej brawurowej jazdy.

Związki chemiczne powodują zmiany w spostrzeganiu rzeczywistości, używane od wieków w celach: społecznych, religijnych, rekreacyjnych i medycznych.

LSD – jest szczególnie niebezpieczne ze względu na oferowane „odrealnienie”, poczucie obcości własnego ciała, złudzenia, omamy i urojenia.

ALKOHOL – Alkohol powoduje między innymi podwyższenie aktywności ruchowej, zaburzenia koncentracji, a także wydłużenie czasu reakcji.

DOPALACZE – Nowe narkotyki „dopalacze” działają na ośrodkowy układ nerwowy, dlatego po ich użyciu mogą występować objawy jak po innych narkotykach lub alkoholu, często bardziej nasilone i zagrażające bezpośrednio zdrowiu i życiu. Wpływają negatywnie na sprawność psychomotoryczną kierowcy, powodując ryzyko wypadku.